Tło Lubelszczyzna

Sobiborski Park Krajobrazowy

Przejdź na mapę
Powierzchnia Parku to ok. 10000 ha, otuliny 9500 ha. Został utworzony w 1983 roku na terenie gmin: Wlodawa, Hansk, Wola Uhruska. Park obejmuje najcenniejsze partie lasów Sobiborskich z bardzo licznie występującymi torfowiskami i 7 śródleśnymi jeziorami, objętymi ochroną rezerwatową. Dominują tu zróżnicowane siedliska borowe, niemal wszystkie typy borów niżowych oraz brzezina bagienna. W Parku występują wszystkie trzy typy torfowisk. Osobliwością SPK jest żółw błotny, gatunek zagrożony wyginięciem, którego populacja jest największą w Europie Środkowej. Rzeka Tarasienka jest jedynym znanym rzecznym stanowiskiem w Europie strzebli przekopowej - reliktu glacjalnego. Dosyć licznie występują w Parku również wilki i bobry oraz żmije zygzakowate. Bogata jest także awifauna tego obszaru licząca co najmniej 130 gatunków lęgowych. Na terenie Sobiborskiego Parku Krajobrazowego utworzono dotychczas sześć rezerwatów przyrody (jezioro Orchowe, Magazyn, Żółwiowe Błota, Brudzieniec, Małoziemce oraz Trzy Jeziora).

Komentarze

Brak wyników

0.0/5

Liczba ocen: 0