Tło Lubelszczyzna

Poleski Park Narodowy

Przejdź na mapę

Został utworzony 1 maja 1990 roku w polskiej części Polesia przez polskiego botanika, profesora Władysława Szafera. Jego obszar obejmuje liczne jeziora krasowe, torfowiska, bagna, stawy i naturalne kompleksy leśne (Równina Łęczyńsko-Włodawska). Można tu również podziwiać tundrę lub lasotundrę. Powierzchnia parku to ponad 9764 ha.

Flora jest tu bardzo bogata i zróżnicowana. Można się natknąć na około 1000 gatunków roślin naczyniowych (z czego 170 to gatunki rzadkie, 81 chronione, a kolejne 15 znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin). Najliczniej rośnie tutaj brzoza niska, wierzba lapońska i borówkolistna, turzyca bagienna i strunowa, rosiczka długolistna i gnidosz królewski. Wywłócznik skrętoległy i wąkrota zwyczajna to rzadko występujące gatunki roślin, które również można tutaj spotkać. 30 zespołów roślinnych prezentuje zespoły leśne i zaroślowe, natomiast pozostałe 178 zespołów to formacje nieleśne. Park słynie ze zbiorowisk torfowych (niskich, przejściowych i wysokich) oraz lasów (brzozy, brzeziny bagienne, bory sosnowe i olsy).

Również świat zwierząt liczy tutaj wielu przedstawicieli. Można tutaj wyróżnić około 290 gatunków, z których wiele uznaje się za chronione. Wodny świat zamieszkuje 21 gatunków ryb, z czego 4 objęte są ochroną gatunkową (różanka, koza, piskorz, strzebla błotna). Na terenie parku można natknąć się na przedstawicielu płazów, m.in. żabę brunatną i zieloną, ropuchę paskówkę, grzebiuszkę ziemną, traszkę zwyczajną oraz grzebieniastą. Gady reprezentują żółwie błotne (jeden z najbardziej zagrożonych gatunków gadów w Polsce), żmije zygzakowate, gniewosze plamiste, zaskrońce zwyczajne oraz jaszczurki (zwinka, żyworódka, padalec).

Miłośnicy ptactwa mogą czuć się tutaj bardzo komfortowo, ponieważ Poleski Park Narodowy to jeden z najbogatszych ornitologicznie obszarów Polski. Można tu wyróżnić około 200 gatunków, z których 150 to gatunki lęgowe. Można tu spotkać m.in. czaplę białą i nadobną, bąka, błotniaka łąkowego, derkacza, dubelta, kaczkę podgorzałkę, orła bielika, żurawia, puchacza czy cietrzewia.

Najliczniejszą grupę ssaków w parku stanowią gryzonie (18 gatunków). Występują tu bobry, nornice, piżmaki, karczowniki ziemnowodne, jeże wschodnie, krety, ryjówki. W lasach bagiennych można natknąć się na rzęsorka rzeczka., sarny, jelenie, dziki i łosie, natomiast świat drapieżników reprezentują łasice, gronostaje, tchórze, kuny domowe i leśne oraz wydry.

Aby umożliwić turystom i zwiedzającym jak najbliższy kontakt z przyrodą utworzono ścieżki przyrodnicze.

Komentarze

Brak wyników

5.0/5

Liczba ocen: 1

Adres: Lubelska 3a , 22-234 Urszulin

: