Tło Lubelszczyzna

Poleski Park Krajobrazowy

Przejdź na mapę
Park, składający się z 4 enklaw o łącznej powierzchni 5113 ha, znajduje się we wschodniej części województwa lubelskiego. W Parku przeważają podmokłe równiny, a także łąki i torfowiska. PPK obfituje w ekosystemy wodne (ok. 15% jego powierzchni) Znajduje się tu Jezioro Wytyckie, obecnie zbiornik retencyjny. W okolicach wsi Stary Brus zlokalizowany jest kompleks stawów hodowlanych - siedlisko wielu gatunków ptaków. Dużym urozmaiceniem tego nizinnego krajobrazu jest wyniesienie Guz Woli Wereszczyńskiej w jego południowej części. W niektórych, wyżej położonych miejscach znajdują się lasy i pola uprawne. Flora tego obszaru charakteryzuje się w duże nagromadzenie roślin strefy atlantyckiej. Bogaty jest świat fauny w szczególności awifauna.

Komentarze

Brak wyników

0.0/5

Liczba ocen: 0