Cerkiew św. Symeona Słupnika - Dołhobyczów

Obiekty sakralne - Cerkwie

Brak danych pogodowych

0.0 /5

Liczba ocen: 0

Adres: ul. Partyzantów 1 , 22-540 Dołhobyczów

Prawosławna cerkiew filialna należąca do parafii Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Hrubieszowie, w dekanacie Zamość diecezji lubelsko-chełmskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Pierwszą cerkiew prawosławną w Dołhobyczowie wzniesiono przed 1472 roku. Miejscowa parafia przyjęła następnie unię. W 1875 została przymusowo wcielona do prawosławnej eparchii chełmsko-warszawskiej w ramach likwidacji unickiej diecezji chełmskiej. Obecnie istniejąca świątynia powstała na pocz. XX wieku po pożarze starszej cerkwi. Autorem jej projektu był Władimir Pokrowski. Była to jedna z nielicznych w zaborze rosyjskim świątyń reprezentujących styl bizantyjsko-rosyjski w wariancie neobizantyjskim. Cerkiew pozostawała siedzibą parafii w okresie międzywojennym, natomiast po przesiedleniach ludności ukraińskiej w latach 40. XX wieku została opuszczona i przeszła na własność Skarbu Państwa. Była użytkowana przez spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”, następnie stała pusta. W 1967 Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny uzyskał zgodę na wznowienie w niej życia liturgicznego, jednak z powodu bardzo złego stanu technicznego zaniedbanego budynku plany te zarzucono. Budynek został zabezpieczony przed dalszą degradacją na początku lat 90. XX wieku, jednak dopiero w latach 2007–2010 diecezja lubelsko-chełmska przeprowadziła jego kompleksowy remont. W świątyni nie odbywają się regularne nabożeństwa z powodu braku ludności prawosławnej w miejscowości.

Budynek reprezentuje styl bizantyjsko-rosyjski w wariancie neobizantyjskim. Został wzniesiony na planie krzyża greckiego. Nad jego środkową częścią położony jest ośmioboczny bęben, na którym posadowiono kopułę. Boczne ramiona krzyża przykrywają dachy o linii sklepień kolebkowych. Pomieszczenie ołtarzowe wzniesiono na planie prostokąta, zamyka je półkolista absyda. Z kolei nad przedsionkiem trójdzielnej budowli wznosi się zwieńczona latarnią z kopulastym hełmem dzwonnica. Dach przedsionka jest półkopulasty, trójpołaciowy. Świątynię zdobią kolumienki o głowicach kostkowych oraz kostkowe i zygzakowe fryzy.

Architektura cerkwi dołhobyczowskiej była ewenementem na tle innych prawosławnych świątyń wzniesionych w okresie zaboru rosyjskiego. Zastosowany styl neobizantyjski w takiej formie reprezentowały oprócz niej tylko zbudowane według tego samego projektu Pokrowskiego cerkwie w Tomaszowie Mazowieckim (poświęcona w 1901) i w Rygałówce.

We wnętrzu świątyni znajduje się jednorzędowy ikonostas. Został on zrekonstruowany razem z polichromiami w czasie ostatniego remontu na podstawie zdjęć przechowywanych w archiwum we Lwowie. Podczas renowacji uporządkowano także cmentarz wokół cerkwi, wcześniej porzucony, i zrekonstruowano ogrodzenie.

Cerkiew wpisano do rejestru zabytków 28 marca 1988 roku.

Komentarze

Brak wyników

Miejsca w pobliżu

Pałac Rastawieckiego - Dołhobyczów

Pałac Rastawieckiego - Dołhobyczów

Kategoria: Pałace

Pałac w stylu późnoklasycystycznym z bogatym kompleksem zabudowań gospodarczych, w których skład wchodzą neogotycki lamus, stajnia-spichlerz, obory, młyn, oraz gorzelnia. Pierwotnie był to parterowy...

Odległość:
1 km
Zamek Ostrorogów - Kryłów

Zamek Ostrorogów - Kryłów

Kategoria: Zamki

Machniom - czyli zamek za harmoszkę. Zamek w Kryłowie wzniesiono prawdopodobnie w XVI wieku. Często był schronieniem dla ludności podczas najazdu Tatarów. Ze wzgórza widać pięknie Ukrainę i...

Odległość:
11 km
Twierdza Zamość - Zamość

Twierdza Zamość - Zamość

Kategoria: Fortyfikacje obronne i grody

Twierdza powstała między rokiem 1580 a 1618. Została wzniesiona przez Jana Zmoyskiego w stylu włoskiej formy fortyfikacyjnej obejmującej zamek oraz miasto. Z powodu ukształtowania terenu część bastionów...

Odległość:
58 km
Rynek Solny - Zamość

Rynek Solny - Zamość

Kategoria: Dzielnice, ulice i kramy

Jest jednym z trzech rynków zamojskiego Starego Miasta. Przez wiele lat, aż do 1942 roku pełnił rolę placu targowego. Nazwę zawdzięcza soli sprowadzanej z Wieliczki i z Rusi, składowanej tu w pierwszych...

Odległość:
58 km

Miejsca w pobliżu

Pałac Rastawieckiego - Dołhobyczów

Pałac Rastawieckiego - Dołhobyczów

Kategoria: Pałace

Pałac w stylu późnoklasycystycznym z bogatym kompleksem zabudowań gospodarczych, w których skład wchodzą neogotycki lamus, stajnia-spichlerz, obory, młyn, oraz gorzelnia. Pierwotnie był to parterowy...

Odległość:
1 km
Zamek Ostrorogów - Kryłów

Zamek Ostrorogów - Kryłów

Kategoria: Zamki

Machniom - czyli zamek za harmoszkę. Zamek w Kryłowie wzniesiono prawdopodobnie w XVI wieku. Często był schronieniem dla ludności podczas najazdu Tatarów. Ze wzgórza widać pięknie Ukrainę i...

Odległość:
11 km
Twierdza Zamość - Zamość

Twierdza Zamość - Zamość

Kategoria: Fortyfikacje obronne i grody

Twierdza powstała między rokiem 1580 a 1618. Została wzniesiona przez Jana Zmoyskiego w stylu włoskiej formy fortyfikacyjnej obejmującej zamek oraz miasto. Z powodu ukształtowania terenu część bastionów...

Odległość:
58 km
Rynek Solny - Zamość

Rynek Solny - Zamość

Kategoria: Dzielnice, ulice i kramy

Jest jednym z trzech rynków zamojskiego Starego Miasta. Przez wiele lat, aż do 1942 roku pełnił rolę placu targowego. Nazwę zawdzięcza soli sprowadzanej z Wieliczki i z Rusi, składowanej tu w pierwszych...

Odległość:
58 km